სწრა­ფი რე­ა­გი­რე­ბა ძა­ლი­ან მნიშ­ვნე­ლო­ვა­ნია: დიდი მი­წისძვრა როცა ხდე­ბა, რო­გო­რიც მოხ­და სომ­ხეთ­ში (5 თე­ბერ­ვალს, 5.3 მაგ­ნი­ტუ­დის სიმ­ძლავ­რის მი­წისძვრა), ეს იყო და­უ­სახ­ლე­ბე­ლი ტე­რი­ტო­რია და ნგრე­ვა არ მოჰ­ყო­ლია, მაგ­რამ წარ­მო­იდ­გი­ნეთ, ღმერ­თმა დაგ­ვი­ფა­როს, 5 მაგ­ნი­ტუ­დის სიმ­ძლავ­რის მი­წისძვრა რომ თბი­ლის­ში მოხ­დეს, აი მა­შინ რა უნდა ვქნათ, ეს არის საქ­მე.

2002 წელს 4.5 მაგ­ნი­ტუ­დის მი­წისძვრა აღ­მოჩ­ნდა და­მან­გრე­ვე­ლი თბი­ლი­სის­თვის, როცა ამ­დე­ნი კორ­პუ­სი და ასე­თი ცუდი ინფრას­ტრუქ­ტუ­რუ­ლი პრო­ექ­ტე­ბი არ იყო ამ ქა­ლაქ­ში

არას­დროს არ მით­ქვამს ასე ხე­ლა­ღე­ბით, მაგ­რამ უკვე ჩემს პრო­ფე­სი­ულ ვალ­დე­ბუ­ლე­ბად ვთვლი მო­სახ­ლე­ო­ბა, მთავ­რო­ბა გა­ვაფრ­თხი­ლო: ის რაც ხდე­ბა ქარ­თულ სამ­შე­ნებ­ლო სივ­რცე­ში, უკი­დუ­რე­სად სა­ში­შია ამ ქვეყ­ნის­თვის. ცე­ცხლს ვე­თა­მა­შე­ბით! ძა­ლი­ან მინ­და ეს ყვე­ლამ გა­ი­გოს. ძა­ლი­ან გთხოვთ, გაფრ­თხილ­დით!” – გა­ნა­ცხა­და თეა გო­დო­ლა­ძემ “პო­ლიტ­ნი­უ­სის” ეთერ­ში.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here