შესავალი

რა არის JavaScript

JavaScript (JS) არის ინტერპრეტირებადი ან just-in-time (JIT) კომპილირებადი პროგრამული ენა, რომელიც არის first-class ფუნქციებით სავსე. JavaScript ცნობილია, როგორც ვებ-გვერდებისთვის სკრიპტულიენა, ასევე ხშირად გამოიყენება როგორც არა ვებ-გვერდისთვის, არამედ Node.js, Apache CouchDB და Adobe Acrobat. ჯავასკრიპტი არის ერთ ნაკადიანი (single-threaded), დინამიური ენა , რომელსაც მხარდაჭერა გააჩნია ობიეტზე-ორიენტირება(OOP) და ასევე ფუნქციონალური პროგრამირების სტილი. ზოგადად ნებისმიერ ენაზე დაწერილი პროგრამა შესრულდება ხდება ორ ვარიანტად: კომპილირებად ან ინტერპრეტირებად. კომპილაცია არის პროცესი, როდესაც პროგრამული კოდი სხვა პროგრამის სპეციალური ინსტრუმენტის ე.წ კომპილატორის დახმარებით გადაიწერება პროცესორისთვის და სრულდება. ინტერპრეტაცია არის პროცესი , როდესაც პროგრამული კოდი გადაეცემა ინტერპრეტატორს, რომელიც კოდში მითითებულ ინსტრუქციებს ასრულებს კომპილაციის გარეშე. JavasScript არის პროგრამირების ინტერპრეტატორული ენა, მისი კოდს არ სჭირდება კომპილაცია, ის სერვერზე გაშვებისას ავტომატურად სრულდება.

სად გამოიყენება JavaScript

JavaScript შესაძლებელია გამოვიყენოთ, როგორც კლიენტის მხარეს ასევე სერვერის მხარესაც. კლიენტის მხარეს სხვადასხვა ტიპის ინფორმაციის დამუშავებისათვის შეგვიძლია გამოვიყენოთ DOM, ასევე Web APIs და სერვერთან დაკავშირებისთვის API. JavaScript-ზე დაყრდნობით შეიქმნა, არაერთი ბიბლიოთეკა(Library) და ფრეიმვორკი(Framework), რაც დეველოპერებს ეხმარება სხვადასხვა ტიპის ვებ-გვერდების აწყობაში. სერვერის მხარეს Node.js დაყრდნობით, შესაძლებელი გახდა სხვადასხვა ტიპის API სერვისების აწყობა, რაც შემდგომ ისევ გამოიყენება კლიენტის მხარეს.

JavaScript-ის სტანდარტი

JavaScript-ის სტანდარტი არის ECMAScript Language Specification და ECMAScript Internationalization API specification. ხშირია შემთხვევა, როცა დამწყები დეველოპერი JavaScript მოიხსენიებს, როგორც Java. Java სრულიად სხვა პროგრამირების ენა არის.